KOLEBKA SŁOWIAN

Kolebka Słowian

Jeżeli słyszał ktoś o neolitycznych kulturach naddunajskich i o kulturze lendzielskiej, to może zastanawiał się też skąd się wzięła jej nazwa. Ano od miejscowości Lengyel na Węgrzech. A Lengyel co znaczy do dziś po węgiersku? Ano Polak. A Polska to Lengyelorszag czyli kraj panów aniołów, bo słowo Lengyel pochodzi od Lech (Pan) i Angyel (anioł) + orszag (kraj), które jest dziwnie zresztą podobne do polskiego orszak (gromada, tłum, oddział). Ale o podobieństwach węgierskiego do języków słowiańskich i kim byli Hunowie z Attyllą (ojcem), będzie jeszcze mowa. Zdradzę tylko, że ojciec Republiki Tureckiej Attaturk i niemieckie imię Cesarza Otto, wywodzą się tak jak Attylla od słowiańskiego rdzenia otec (ojciec).

Ciekawe dlaczego naukowcy znając źródłosłów tej kultury nazwali ją jakąś lendzielską, a nie po prostu polską?

W każdym bądź razie jakby ktoś twierdził, że nie ma archeologicznych śladów kultury słowiańskiej, to niech pojedzie chociaż do Krzemionek Opatowskich i zwiedzi sobie neolityczne kopalnie kultury lendzielskiej (polskiej) lub przyjedzie na Dymarki Świętokrzyskie do Nowej Słupi.

W Wikipedii można znaleźć także mapę ekspansji kultur naddunajskich sięgających aż pod Dniepr, która to okolica niesłusznie uważana jest za kolebkę Słowian.

Jakby ktoś twierdził, że te kopalnie i huty w Górach Świętokrzyskich założyli Celtowie czy Germanie (w znaczeniu plemion niemieckich), to niech od razu szuka wiarygodnych źródeł na potwierdzenie tej buńczucznej tezy.

I nagle okazuje się, że jednak mamy na terenach polskich miejsca archeologiczne potwierdzające, że była tu przed Chrystusem nie tylko pusta puszcza, a dopiero długo potem pojawili się jacyś prostacy w gaciach, ale były tu schowane wśród lasów także twierdze obronne, kopalnie, czy huty.

Tu o warownej osadzie tzw. Karpackiej Troi z ok. 2000 r.p.n.e.
http://www.karpackatroja.pl/okarpackiejtroi_10_0.html

Tu o osadzie obronnej w Maszkowicach odkrytej niedawno w Górze Zyndrama też z ok. 2000 r.p.n.e .
http://www.starosadeckie.info/wydarzenia/gora-zyndrama-w-maszkowicach-skrywa-wielka-tajemnice/

Tu o neolitycznych kopalniach w Krzemionkach Opatowskich z ok. 4000 lat p.n.e
http://krzemionki.pl/o-krzemionkach/kopalnie/

A tu o dymarkach, pochodzących z okresu jakieś 200 lat p.n.e.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dymarka

O słowiańskim plemieniu Lugiów (Lechitów), które zajmowało się wytopem można przeczytać u Wojciecha Kętrzyńskiego cenionego znawcy Słowiańszczyzny, którego badania były zwalczane lub wyśmiewane przez zaborców.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Kętrzyński

O słowiańskim plemieniu Wenedów (od Wandy i rzeki Vandalus czyli obecnej Wisły), kojarzonym z kulturą przeworską, która odpowiada według części archeologów i historyków za dymarki można przeczytać nawet na Wikipedii
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wenedowie

I w końcu link do tejże Wikipedii, gdzie przeczytacie o tajemniczej kulturze lendzielskiej. 
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kultura_lendzielska

 

Tomasz Kosiński

10.10.2017